Rita 1

Product code: WYDRUK_0160

1454

- +

Obrazek Rita

 

Zdjęcie przykładowe w czarnej ramce.

Święte o tym imieniu

rozmiary Do wyboru 3 rozmiary: A4 (210/297 mm), A3 (297 x 420mm ), A3+ (329 x 483mm).

wzornik_small Kolory wydruku mogą się różnić od widocznych na ekranie, gdyż jest to zależne od indywidualnych ustawień monitora.

folia Materiały użyte do produkcji obrazków są wysokiej jakości, wydruki na świetnym papierze Epson (192g). Ramka polskiego producenta wykonana z aluminium z frontem z pleksi z antyrefleksem, dzięki czemu grafiki zyskują szlachetną matowość. 

RITA

Jest to włoskie spieszczenie przez skróce­nie imienia Mar­garita – MAŁGORZATA.

 

Jest jedna święta o tym imieniu

 

Święta Ryta. Urodziła się w Umbrii. Na chrzcie św. otrzymała imię Małgorzata. Za rok jej urodzin uznają 1360. Wbrew jej życzeniom rodzi­ce, pozbawieni dalszego potomstwa, nalegali, by wyszła za mąż. Uległa tym naciskom, ale małżeństwo z brutalnym i porywczym człowie­kiem niczego dobrego jej nie przyniosło. Dzię­ki swej cierpliwości i pokorze zdołała wresz­cie męża pozyskać dla Boga, ale ledwo to osiąg­nęła, zginął zabity przez mścicieli daw­nych krzywd. Wkrótce potem straciła dwóch nielet­nich synów. Jako trzydziestokilku­letnia wdowa zgłosiła się do klasztoru augustia­nek w Cascii, ale odmówiono jej, argumentując, że wdowy nie są przyjmowane. Wreszcie zrozu­miano, że dla ubogaconej łaska­mi niewiasty należy uczy­nić wyjątek. Wkrótce potem współ­sio­stry za­konne przekonały się o trafności tej decy­zji. Su­ro­wość umartwień, głębo­ka cześć do Męki Pań­skiej i wyjąt­kowe życie modli­tew­ne stawia­ły jej wyrobienie ducho­we poza wszelkimi wątpli­wościami. Piętnaś­cie lat przed śmiercią Ryta otrzymała ponadto stygmaty ko­rony cier­niowej. W wielu krajach uchodzi za orędownicz­kę w spra­wach beznadziej­nych.

deon.pl

 

Rozmiar

wydruk A4, wydruk A3, wydruk A3+, wydruk A4 w czarnej ramce, wydruk A4 w białej ramce, wydruk A3 w czarnej ramce, wydruk A3 w białej ramce, plik cyfrowy

Produkty powiązane

Wpisz wyszukiwaną frazę

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

[]