Zwrot zamówionego towaru
W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. W tym okresie wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową.

Ponadto Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

Natomiast Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności za towar zwracany. Pamiętaj, aby do odsyłanej przesyłki dołączyć oświadczenie zwrotu, który umożliwi przelew środków na Twoje konto.

UWAGA! Prawo do odstąpienie od umowy nie dotyczy produktów NA ZAMÓWIENIE.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy m.in takiej, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy w szczególności personalizowanych produktów).

Reklamacje

Odbierając zamówione produkty, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego transportu powinny być stwierdzone jak najszybciej. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona drogą mailową. Udzielimy elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania lub skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia szczegółów postępowania.

W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:

  1. obniżenie ceny Produktu,
  2. wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,
  3. wymiana Produktu na inny, pełnowartościowy z ewentualna korektą płatności,
  4. odstąpienie Klienta od umowy.

Wpisz wyszukiwaną frazę

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

[]