Marlena 1

Product code: WYDRUK_0331

1454

- +

Obrazek Marlena

 

Zdjęcie przykładowe w czarnej ramce.

Święte o tym imieniu

rozmiary Do wyboru 3 rozmiary: A4 (210/297 mm), A3 (297 x 420mm ), A3+ (329 x 483mm).

wzornik_small Kolory wydruku mogą się różnić od widocznych na ekranie, gdyż jest to zależne od indywidualnych ustawień monitora.

folia Materiały użyte do produkcji obrazków są wysokiej jakości, wydruki A4 na świetnym papierze Epson (192g); wydruki A3 i A3+ na papierze o gramaturze 230g. Ramka polskiego producenta wykonana z aluminium z frontem z pleksi z antyrefleksem, dzięki czemu grafiki zyskują szlachetną matowość. 

MARLENA

Imię powstałe z połączenia imion MARIA i MAGDALENA. Najprawdopodobniej odnosi się do nowotestamentowej postaci Marii Magdaleny. Imię zostało spopularyzowane przez niemiecką aktorkę i piosenkarkę Marlenę Dietrich (1901-1992), której prawdziwe imię było Maria Magdalena von Losh.

 

Maria Magdalena (z Magdali) to postać ewangeliczna, utożsamiana poprzez wieki – przynajmniej na Zachodzie – z bezimienną grzesznicą z uczty u faryzeusza Szymona (Łk 7, 36-50) oraz z Marią z Betanii, siostrą Łaza­rza i Marty (Łk 10, 38-42). Maria Magdalena pozo­staje dla nas jedną z tych ewangelicznych niewiast, które wspomina przede wszystkim św. Łukasz (8, 1-3). Chry­stus wyswobodził je z więzów szatańskich, przy czym opętanie Magdaleny było szczegól­nie duże: żeby je uwypuklić, ewangelista mówi, iż Chrystus wypędził z niej siedmiu czartów. Bynajmniej nie chce przez to powie­dzieć, że była niewiastą złych obyczajów. Wyrażenie to stanowi raczej podstawę do zro­zumienia, dlaczego to ona wyróżniła się spo­śród uzdrowionych niewiast, które towarzy­szyły odtąd Chrystusowi w Jego wędrówkach. Do­znała łaski szczególnej. Szcze­gólne było także jej przywiązanie do Chry­stusa, prawdzi­wa miłość wdzięczności (a nie tyle, jak u jaw­nogrzesznicy, miłość skruszona lub, jak u Ma­rii z Betanii, miłość ekstatycznej kontemplacji). Ta miłość sprawiła, że poszła za Chrystusem z Galilei do Judei. Zawiodła ją potem na Gol­gotę (Łk 23, 49 i 24, 10). Wresz­cie w niedziel­ny poranek (J 20, 1-18) kazała jej bardzo wcześnie pobiec do grobu z wonnoś­ciami. Grób był już wtedy pusty, ale tuż obok spot­kała nieznajomego, którego wzięła za ogrodni­ka. Jakby przekonana o tym, że wszys­cy ży­ją takimi samymi uczuciami co ona, pyta nie­zna­jomego o Pana, i wtedy dopiero rozpo­znaje w nim swego ukochanego Mistrza. Wy­rywa się jej wówczas z serca słowo, które mieści w so­bie wszystko: Rabbuni… Ale zmar­twychwstały Pan nie pozwala jej zatopić się w ekstatycz­nym upojeniu. Powierza jej posłanie do aposto­łów. Nazwą ją dlatego ich apostołką: apostola apostolorum, a Kościół dla uczczenia tego faktu przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary.

źródło deon.pl

Rozmiar

wydruk A4, wydruk A3, wydruk A3+, wydruk A4 w czarnej ramce, wydruk A4 w białej ramce, wydruk A4 w srebrnej ramce, wydruk A3 w czarnej ramce, wydruk A3 w białej ramce

Produkty powiązane

Wpisz wyszukiwaną frazę

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

[]