Przyzwyczaiłam się do oglądania #jeszcze5minutek. Podoba mi się teza, że gdyby Jezus nauczał w obecnych czasach z pewnością byłby youtuberem. Działa na wyobraźnię. Wyobrażam sobie, że robiłby programy, w których słowo i gest mają kluczową rolę, bez graficznych fajerwerków, a za to pełnych opowieści/przypowieści. Czy zapraszałby gości, czy pozwalałby na komentarze pod filmem, czy umieszczałby treści regularnie?

Oprócz przemyślania ciekawostek i prawd duchowych z nich wypływających, które ojciec Adam Szustak codziennie podaje, naturalnie analizuję wybrane cytaty pod kątem przydatności do utworzenia naklejki. Część cytatów jest mi oczywiście znana: „Zło dobrem zwyciężaj”, „Weselcie się nadzieją!”, „Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”, ale jest sporo fragmentów Biblii, na które ojciec Adam rzuca nowe światło lub wręcz je odkrywa: „Idź z tą siłą, jaką posiadasz”, „Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się,i pierwsze czyny podejmij!”

Mam bazę odcinków z tytułami i fragmentami tam zawartymi. Spis przygotowały pracowicie moje dzieci i pomyślałam sobie, że może jeszcze komuś się przyda takie zestawienie.

A zatem publikuję wraz z powstałymi już projektami.

  1. Wprowadzenie Mt 28,20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
  2. Mrugnięcia Mk 13,35 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.
  3. Rybie uszy Mt 11,15 Kto ma uszy, niechaj słucha!
  4. . Krowie schody Ap 2,5 Pamiętaj więc, skąd spadłeś,

i nawróć się,i pierwsze czyny podejmij!
Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie
i ruszę świecznik twój z jego miejsca,
jeśli się nie nawrócisz.

5. Mistrzowskie gumiaki 1 Sm 16,7 Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce».

nie_tak nie_tak_z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nawigacja ciem Mt 15,14 Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną».

7. Taktyki aligatora Sdz 6,14 Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: «Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam?»

idz_z idz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Samotność Pandy Mt 6,6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

9. Stany skupienia Łk 11,46 On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.

10. Waleczna sałata Joz 5,15 Na to rzekł wódz zastępów Pańskich do Jozuego: «Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte». I Jozue tak uczynił.

11. Wentylatory 2Krl 2,21 Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól i powiedział: «Tak mówi Pan: Uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność».

12. Mądrości z hipermarketu Mt 7,24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

13. Telegraficzne romanse 1P 5,8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.

14. Pszczele tańce Oz 2,16 Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca.

15. Pan da osła Łk 1,39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy.

16. Gdzie jest Nemo? Iz 11,6 Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem
i mały chłopiec będzie je poganiał

17. Speed dating J 7,24 Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy».

18. Jerzykowe balasty Jon 1,5 Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa; rzucili w morze ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął.

19. Chomikowa apokalipsa Rz 12,12 Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali!

weselcie_zweselcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wesel_2_z wesel_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Pajęcze eskapady Rdz 12,1 Pan rzekł do Abrama:
«Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej
i z domu twego ojca
do kraju, który ci ukażę.

21. Sokole widzenia Mt 11,30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

22. Pnioki, krzoki, ptoki Ef 3,17 Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani [byli]

23. Krewetka i jej babka Ga 6,2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.

24. Małpka Imo Mt 20,16 Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

25. Zbawienne rośliny Mt 25,40 A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

26. Zasada kontrastu J 19,11 Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie».

27. Mikołaj w kosmosie Iz 9,5 Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

28. Kevin w szklanej pułapce 2 Kor 4,8 Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;

29. Kolonie obronne Mk 6,30 Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali.

30. Podstępna falanga J 11,43 To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»

31. Coca-cola czy Pepsi? Mt 5,13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

wy_jestescie_z wy_jestescie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Gorzej, czyli lepiej Oz 6,1 Chodźcie, powróćmy do Pana!
On nas zranił i On też uleczy,
On to nas pobił, On ranę zawiąże.
2 Po dwu dniach przywróci nam życie,
a dnia trzeciego nas dźwignie
i żyć będziemy w Jego obecności.

33. Sylwestrowe rady Mt 10,16 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

34. Nowy rok – nowa ja Prz 26,24 Ustami wróg zwodzi -a w sercu kryje podstęp.

35. Świetlikowe oszustwa Jr 17,9 Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi?

36. Pomocna dysleksja 2Kor 12,9 lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.

37. Transformersi Łk 16,10 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.

38. Odbiór bagaży Łk 10,35 Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.

39. Mam talent! Rdz 4,9 Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?»

40. Parawan puzonistki Ap 11,2 Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom, i będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa miesiące.

41. Test łyczka Rdz 29,18 Ponieważ Jakub pokochał Rachelę, rzekł do Labana: «Będę ci służył przez siedem lat za twą młodszą córkę, Rachelę»

42. Wanted: Dead or alive 1J 1,7 Jeżeli zaś chodzimy w światłości,
tak jak On sam trwa w światłości,
wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo,
a krew Jezusa, Syna Jego,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

43. Teologia majonezu Prz 15,31 Ucho posłuszne zbawiennej radzie pomiędzy mędrcami przebywa.

44. Viva Las Vegas! Mt 25,35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

45. Weź się uśmiechnij! Ps 21,12 Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie, choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego,

46. Pomidorowe perfumy 2Kor 2,14 Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania.

47. Test na inteligencję Wj 6,30 A Mojżesz tak się tłumaczył przed Panem: «Oto mówienie sprawia mi trudność. Jakże więc faraon zechce mię słuchać?»

48. Kocie loty 2P 3,18 Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.

49. Malarze w stawie Ps 131,1 Pieśń stopni.
Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły.

50. Kto przetrwa koniec świata? 2Tm 2,3 Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!

51. Nie głaskaj roślin! J 20,17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”».

52. Narodziny odwagi 1Mch 13,7 Gdy lud usłyszał te słowa, na nowo rozpaliła się w nim odwaga

53. Ucho wewnętrzne Oz 6,1 „Chodźcie, powróćmy do Pana!
On nas zranił i On też uleczy,
On to nas pobił, On ranę zawiąże.

54. Miłość z głośnika Ef 4,32 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością.

55. Chłopiec i pies J 18,38 Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?» To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję w Nim żadnej winy.

56. Młodociane gangi Rz 12,21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!

zlo_dobrem_2zlo_dobrem_2_z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zlo_dobremzlo_dobrem_z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Autobusowa tapicerka Mt 12,19 Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu.

58. Po co zebrze paski? Mt 5,37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

niech_wasza_z niech_wasza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Serce kozicy Mt 6,21 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

60. STAR WARS: Przebudzenie sprzątaczy Prz 30,12 Jest plemię w swych oczach niewinne, a nie jest obmyte z brudów.

61. 10.000 Beatles’ów Mt 5,41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!

62. Jacek Balcerzak Ps 2,4 Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa.

63. Bez przesady Ha 2,6 Czyż one go nie wezmą za przedmiot szyderstwa, piosenki i wiersze na niego ułożą?
Powiedzą: Biada temu, co mienie cudze zabiera i obciąża się zastawem zbyt wielkim!

64. Langusta na palmie Dn 3,40 tak niech będzie dziś nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba! Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu.
65. Żółwie zaloty 1 Sm 9,2 Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a był od niego piękniejszego człowieka wśród synów
izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud.
66. Qwerty 2 Krl 5.17 Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie [chcesz], to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu.
67. Serowa niewola Hi 40,21 On leży pod krzewem lotosu, w ukryciu trzcin i trzęsawisk.
68. Świętość żebropława J 15,4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
69. Teoria pięciu sekund 1 Tm 5,22 Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj ani nie bierz udziału w grzechach cudzych.
70. Ścieżki kameleona 2 Sm 11,2 Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna.
71. Małżeńskie słuchawki Łk 11,42 A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!
72. Senne strachy 2 Krn 17,9 Nauczali oni w Judzie, a mieli ze sobą księgę Prawa Pańskiego i obchodzili wszystkie miasta Judy, pouczając lud.
73. Błękitne gardło Wj 16,27 Niektórzy z ludu wyszli siódmego dnia, aby zbierać, ale nic nie znaleźli.
74. Miłosny długopis 1J 4,16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
75. Marcin Adam Szustak OP Można.
76. Krewetkowy karateka 2 Tm 1,10 Na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.
77. Szatańskie tsunami Syr 7,1 Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło.
78. Chipsy dla nieszczęśliwych Łk 12,34 Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
79. Wydrze czułości Dz 13,11 Teraz dotknie cię ręka Pańska: będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca». Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność. I chodząc wkoło, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę.
80. Tajemnica panierki KFC Syr 11,3 Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy.
81. Mądrości z toi-toia Ezd 10,4 Powstań, gdyż do ciebie ta sprawa należy. My stoimy przy tobie. Bądź odważny i działaj!
82. Bąbelki humbaka Pwt 26,9 Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.
83. Pandemia Ga 5,1 Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Wpisz wyszukiwaną frazę

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

[]